CM projects
CM projects

Regels ZZP en nulurencontracten worden aangepast

Schrijver

admin

Onderwerp Werkgevers
Gepubliceerd op

april 4, 2023

In de komende jaren gaan er flinke veranderingen plaatsvinden op de arbeidsmarkt in Nederland. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aangekondigd dat er afspraken zijn gemaakt met vakbonden en werkgevers om de regels rond tijdelijke contracten aan te scherpen. Zo worden nulurencontracten verboden en worden de regels voor tijdelijke contracten en uitzendkrachten strenger. Bovendien worden zzp’ers verplicht om zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid.

De Sociaal-Economische Raad en de commissie-Borstlap hadden eerder al geadviseerd om drastisch in te grijpen op de arbeidsmarkt om te voorkomen dat Nederland het hoge welvaartsniveau zou verliezen.

Een basiscontract moet meer zekerheid bieden voor werknemers die een gezin onderhouden en ook meer roosterzekerheid garanderen. Studenten en scholieren met een bijbaan mogen nog wel met een oproepcontract werken. Ook wil Van Gennip een einde maken aan draaideurconstructies. Werknemers moeten nu na drie tijdelijke contracten een half jaar weg en mogen daarna weer terugkomen. Die termijn wordt voortaan vijf jaar, zodat werkgevers mensen eerder een vast contract zullen aanbieden.

Zelfstandigen zonder personeel krijgen een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering, zodat zij een vangnet hebben als zij arbeidsongeschikt worden. Momenteel is slechts één op de vijf zzp’ers verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. De regeling moet in 2027 van start gaan en via het UWV lopen. Zelfstandigen die al een verzekering hebben, hoeven niet over te stappen naar de nieuwe regeling.

Het kabinet komt ook met versoepelingen voor werkgevers. Bedrijven met minder dan 100 werknemers kunnen straks een zieke werknemer na een jaar vervangen, in plaats van na twee jaar. Ook komt er een regeling waarmee personeel behouden kan worden als zich een crisis aandient die buiten het ondernemersrisico valt. Werknemers kunnen dan maximaal een half jaar ergens anders werken of minder werken met behoud van WW-rechten.

Volgens minister Van Gennip leidt het pakket aan maatregelen tot meer zekerheid voor werknemers en betere bescherming van zelfstandigen bij tegenslagen. Het is de bedoeling dat de veranderingen de komende drie à vier jaar worden ingevoerd en de minister hoopt dat de plannen in het voorjaar van 2024 door de Tweede Kamer kunnen worden goedgekeurd. Te veel werknemers met een flexibel contract en zelfstandigen missen nu nog zekerheid, en dat moet veranderen.

Hulp nodig bij het werven van nieuwe werknemers? Wij kunnen je helpen.