CM projects
CM projects

De toelatingsplicht voor uitzendbureaus: Een nieuw hoofdstuk in de arbeidsmarkt

Schrijver

admin

Onderwerp Werkgevers
Gepubliceerd op

november 20, 2023

Het Nederlandse uitzendlandschap staat op het punt ingrijpend te veranderen. Eerder hadden we het over de invoering van een certificeringsplicht voor uitzendbureaus tegen 2025. Echter, door een advies van de Raad van State is deze certificeringsplicht gewijzigd in een toelatingsstelsel. Maar wat betekent dit toelatingsstelsel nu precies voor uitzendbureaus en de bredere arbeidsmarkt? Laten we eens dieper in deze kwestie duiken en de ins en outs van deze nieuwe regelgeving verkennen.

Toelatingsplicht in een Notendop

Vanaf 1 januari 2026 wordt er een toelatingsplicht geïntroduceerd voor uitzendbureaus. Dit houdt in dat uitzendbureaus een vergunning moeten verkrijgen om te mogen opereren. Werkgevers die arbeidskrachten willen inhuren, zullen alleen nog zaken kunnen doen met uitzendbureaus die aan dit toelatingsstelsel voldoen. Het is belangrijk op te merken dat wanneer we spreken over uitzendbureaus, we dit in de breedste zin van het woord bedoelen. Dit betekent dat niet alleen de traditionele uitzendbureaus onder deze regelgeving vallen, maar ook bedrijven die personeel ter beschikking stellen aan anderen, zelfs als dit niet hun primaire activiteit is.

De Eisen voor Toelating

De vereisten voor het verkrijgen van een vergunning onder dit nieuwe toelatingsstelsel zijn grotendeels hetzelfde als die onder de eerder voorgestelde certificeringsplicht:

  1. Een positief inspectierapport waarin wordt gecontroleerd of de juiste loonbetaling, belastingaangifte en pensioenaansluiting plaatsvinden.
  2. Het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
  3. Een borgsom van €100.000,-, met een lager bedrag van €50.000,- voor startende ondernemingen.
  4. Het aanbieden van gecertificeerde huisvesting voor de arbeidskrachten.

Een belangrijk verschil met het vorige certificeringsstelsel is dat de minister, degene die verantwoordelijk is voor de toelating, ook signalen van de belastingdienst en de arbeidsinspectie kan meewegen in zijn oordeel.

Regelmatige Controle

Na toelating zal er elke twee jaar een controle plaatsvinden om te beoordelen of nog steeds aan de gestelde normen wordt voldaan. Als blijkt dat hier niet langer aan wordt voldaan, wordt de toelating geschorst, wat betekent dat er tijdelijk geen nieuwe arbeidskrachten ter beschikking gesteld kunnen worden. Als er vervolgens binnen de aangegeven periode geen herstel plaatsvindt, wordt de toelating ingetrokken, wat betekent dat het uitzendbureau geen arbeidskrachten meer mag leveren.

Overgangsregeling

Uitzendbureaus moeten zich nu al voorbereiden op deze nieuwe regelgeving, die vanaf 2025 van kracht wordt. Als je tijdig een aanvraag indient voor toelating voor 1 juli 2025 en al in het bezit bent van het SNA-keurmerk, dan val je onder de overgangsregeling en word je in principe toegelaten tot het nieuwe stelsel. Als je geen SNA-keurmerk hebt, dien je voor 1 januari 2025 een aanvraag in te dienen, een VOG te overleggen en de waarborgsom te storten om direct toegelaten te worden. Als je te laat bent met het indienen van de aanvraag of nog niet aan de voorwaarden voldoet, kun je niet meteen actief zijn vanaf 1 januari 2026.

De Impact op de Arbeidsmarkt

De invoering van deze toelatingsplicht heeft een aanzienlijke impact op de Nederlandse arbeidsmarkt. Het is bedoeld om malafide uitzendbureaus en oneerlijke concurrentie te bestrijden, terwijl het de belangen van arbeidskrachten en werkgevers beschermt. Dit zorgt voor een eerlijkere en veiligere werkomgeving voor iedereen.

Conclusie

Het toelatingsstelsel voor uitzendbureaus, dat vanaf 1 januari 2026 in werking treedt, markeert een belangrijke verschuiving in de Nederlandse arbeidsmarkt. Dit nieuwe systeem is ontworpen om de belangen van arbeidskrachten te beschermen, oneerlijke concurrentie te bestrijden en de algehele integriteit van de arbeidsmarkt te waarborgen. Uitzendbureaus moeten zich nu voorbereiden om te voldoen aan de nieuwe eisen en ervoor te zorgen dat ze tijdig worden toegelaten tot dit nieuwe toelatingsstelsel. Dit zal ongetwijfeld bijdragen aan een rechtvaardiger en transparanter arbeidslandschap voor iedereen.